Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
News All

คนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่า โป๊กเกอร์ เริ่มต้นมาจากจีน ช่วง ค.ศ. 900

01

ประวัติ
มีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่โป๊กเกอร์ รวมทั้งยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าคนไหนกันเป็นผู้สถาปนาเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ แต่เรื่องราวที่เป็นที่ยอมรับเป็น โป๊กเกอร์เป็นส่วนนึงในเกมส์การพนันอื่น แล้วปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงมาเป็นเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ในปัจจุบัน

ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยเชื่อว่า โป๊กเกอร์ เริ่มมาจากเมืองจีน ช่วง ค.ศ. 900 เสมือนๆกับเกมส์คาสิโนประเภทอื่นๆชาวจีนเริ่มสร้างสรรค์แนวทางเล่นโป๊กเกอร์โดยเริ่มจากการเล่นโดมิโน่โดยทำสัญลักษณ์ไว้ที่ไม้ชิ้นเล็กๆต่อมา จักรพรรดิ์ มู ไม้ซุง เริ่มสร้างสรรค์ไพ่โดมิโน่เป็นคนแรกในปี ค.ศ. 969 รวมทั้ง จากหลักฐานทางประวิติศาสตร์แล้ว เชื่อว่านี่เป็นเกมส์ไพ่โป๊กเกอร์ครั้งแรกของโลก รวมทั้งในอีกมุมนึงของโลก ที่ประเทศเยอรมัน ก็มีเกมส์ที่เรียกว่า “Poshspiel” คล้ายกับการเล่นโป๊กเกอร์เหมือนกัน รวมทั้งมีอีกนึงทฤษฏี เชื่อว่าการเล่นโป๊กเกอร์มาจากอินเดีย เป็นเกมส์ไพ่ที่เรียกว่า “Ganjifa” ก็มีกฏข้อตกลงเหมือนการเล่นโป๊กเกอร์เหมือนกัน

สุดท้ายแล้ว ความเลื่อมใสที่มีหลักฐานใกล้เคียงกันเดี๋ยวนี้สูงที่สุดหมายถึงไพ่โป๊กเกอร์ เริ่มที่ประเทศฝรั่งเศส จากเกมส์ที่มีชื่อว่า “Pogue” เป็นเกมส์ไพ่ที่เริ่มเล่นใน ศตวรรษที่ 15 รวมทั้งมีจำนวนไพ่เริ่มเสมือนในปัจจุบันหมายถึง52 ใบ รวมทั้ง มีดอกเหมือนกัน 4 ดอก รวมทั้งมันเป็นเกมส์ไพ่ที่ต้องใช้สมอง มีการวางเดิมพัน รวมทั้ง มีการลักไก่ (Bluff) เสมือนเกมส์ ไพ่โป๊กเกอร์ในปัจจุบัน

จากนั้นเกมส์ไพ่นี้ก็ได้เริ่มเผยแพร่ไปถึงประเทศแคนาดารวมทั้งประเทศอเมริกาในศตวรรษที่ 17 จวบจนกระทั่งเกมส์ไพ่นี้เริ่มเป็นที่ดังสูงที่สุดในศตวรรษที่ 18 ในเมือง นิวออลีน ประเทศอเมริกา โดยเป็นเกมส์ที่ทหารอเมริกาเล่นพนันกันในเวลาว่างระหว่างสงครามโลก ภายหลังจากในปี ค.ศ. 1834 คนอเมริกาก็ได้แปลงชื่อเกมส์ไพ่ประเภทนี้ เป็น เกม ไพ่โป๊กเกอร์ รวมทั้ง คนที่เป็นผู้สถาปนาชื่อใหม่หมายถึงJonathan H Green คนนี้เป็นผู้ที่ทำให้เกมส์ไพ่โป๊กเกอร์เป็นดังในประเทศอเมริกา

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *