Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
News All

รู้จัก “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” ลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 80%

Aores 915

วันนี้ Aorest ขายพวงหรีด จะพาทุกคนมารู้จักกับ “โมโนโคลนอลแอนติบอดี” เพื่อรักษากรุ๊ปผู้ป่วยอาการหนักมาก 1,000-2,000 ชุด มาให้เมืองไทย และได้ขึ้นบัญชีกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในประเทศไทยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ภายหลังที่ทางการเยอรมนีใช้ยาตัวนี้รักษาผู้ป่วยวัววิด-19 ที่ประเทศของตน พร้อมเตรียมแบ่งให้โรงหมอสังกัดกรมการแพทย์ กรุงเทพฯ โรงเรียนแพทย์ และ โรงหมอสังกัดกรมควบคุมโรค ตามสัดส่วนที่สมควร เพื่อเตรียมใช้รักษาอาการของผู้ป่วยวัววิด-19 ในประเทศไทยอย่างมาก

โมโนโคลนอลแอนติบอดี เป็นยังไง
กรุ๊ปโมโนโคลนอลแอนติบอดี Monoclonal Antibody ไม่ใช่ยา แต่ว่าเป็นแอนติบอดีที่สร้างขึ้นมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ออกแบบมาให้มีความจำเพาะต่อสิ่งที่ต้องการโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ใช้รักษาวัววิด-19 ใช้กรรมวิธีการฉีดไปสู่ร่างกาย มีทั้งแบบผสมและไม่ผสม

โมโนโคลนอลแอนติบอดี ใช้ในไทยได้หรือไม่?
เดี๋ยวนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) อนุมัติการใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมรักษาผู้ติดโรคเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เหมือนกับอีกหลายประเทศ

โมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบผสม
ยาแอนติบอดีแบบผสม เป็นแอนติบอดีประเภทโมโนโคลนอล 2 ประเภทหมายถึงแอนติบอดีที่สกัดจากหนูซึ่งถูกดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขพันธุกรรมให้มีระบบระเบียบภูมิต้านทานอย่างมนุษย์ และแอนติบอดีที่สกัดจากคนที่หายจากโรควัววิด-19 เมื่อไปสู่ร่างกายจะมีผลให้เชื้อไวรัสอ่อนแรงลง และยับยั้งการได้รับเชื้อภายในร่างกายผู้ป่วยลงได้

ประสิทธิภาพของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ผลจากการวิจัยพบว่า โมโนโคลนอลแอนติบอดีช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสภายในร่างกายของผู้ป่วย ลดช่วงเวลาการดูแลรักษาในโรงหมอ และลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้ต้องให้เร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสำหรับการป่วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.โอภาส พุทธรุ่งเรือง ศูนย์โรคเกิดใหม่ด้านสถานพยาบาล โรงหมอจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า กรุ๊ปโมโนโคลนอลแอนติบอดี ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ 80% โดยให้ยาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นๆจะช่วยให้กรุ๊ปผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือกรุ๊ปผู้มีโรคประจำตัว ไม่ให้อาการพัฒนาเป็นกรุ๊ปผู้ป่วยอาการหนัก ถือเป็นความรุ่งเรืองปัจจุบันสำหรับการรักษาเวลานี้ แต่ว่ามีความจำกัดคือ ราคายาค่อนข้างจะสูง ถ้าในอนาคตมีการนำเข้าก็จะมีคุณประโยชน์มาก เพราะเหตุว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตก้าวหน้า

คนใดกันที่เหมาะสมกับการดูแลรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
โมโนโคลนอลแอนติบอดี เหมาะสมกับการใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะมีลักษณะอาการรุนแรง คนสูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ฯลฯ

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการใช้ และประสิทธิภาพของโมโนโคลนอลแอนติบอดี
เดี๋ยวนี้ สำหรับโมโนโคลนอลแอนติบอดี ยังไม่มีผลการเล่าเรียนในมนุษย์ถึงการทำหน้าที่แทนติดโรคจากสายพันธุ์ต่างๆเช่น เบตา แอลฟา แกมมา และเดลตา และยังเป็นยาที่ต้องมีการใช้ภายใต้ข้อเสนอแนะของแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่สมควรหาซื้อมารับประทานเอง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *