News All

poker จังหวะที่ Kornuth เปิดใจเกี่ยวกับการยอมรับ Galfond Challenge

LOVEPOKER168 609

ภายหลังยอมรับความท้าทายกับฟิล กัลฟอนด์แล้ว แชนซ์ คอร์นูธได้เปิดใจเกี่ยวกับชีวิตในฐานะบิดา เรื่องชั่วร้ายใน WPT Gardens แล้วก็กรรมวิธีคิดของเขาทั้งก่อน ระหว่าง แล้วก็ข้างหลังการประลอง Galfond

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *